Knjigovodstvo


Usluge:

•    Vođene knjige KPR ( knjiga primljenih računa )
•    Izrada kalkulacija veleprodaje
•    Vođenje knjige KEPU
•    Knjižnje kalkulacija veleprodaje u finansiskom knjigovodstvu
•    Izrada kalkulacija maloprodaje
•    Vođenje trgovačke knjige
•    Knjiženje kalkulacije maloprodaje u finansiskom knjigovodstvu
•    Knjiženje izlaznih faktura
•    Vođenje knjige KIR ( knjiga izdatih računa )
•    Obračun plata - zarada zaposlenih
•    Obračun PDV poreza
•    Izrada završnog računa


Posebne usluge:

•    Analizu poslovanja
•    Devizno poslovanje

 Kontakt


telefoni:
011 3191992

fax:
011 3191992

adresa:
Novi Beograd Studentska 1

e-mail:
office@mgprcompany.com